Adriaan Dorsmanstraat 1 | 2202 XC Noordwijk aan Zee

Ma. t/m Vrij, 8.00-17.00

Welkom bij Communicatielift

Communiceren, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar hoe goed ben jij eigenlijk in écht contact maken met jouw leerlingen, collega’s of klanten?

Weet jij makkelijk de juiste frequentie te pakken of heb je regelmatig het idee dat je niet wordt gezien of gehoord en ‘langs elkaar heen’ aan het praten bent?

Wat als jij dé tool in handen hebt om:

  • De aandacht van jouw leerlingen beter te kunnen vasthouden.
  • Meer betrokkenheid bij jouw lessen te krijgen.
  • Beter te kunnen samenwerken met jouw collega’s.
  • Ervoor te zorgen dat anderen jou meer gaan zien en horen.
  • Je klanten makkelijker en effectiever te kunnen benaderen.
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken soepeler te laten verlopen.
  • De samenwerking binnen jouw team te optimaliseren.
  • Stress en irritaties op de werkvloer te verminderen.

Dat kan allemaal met behulp van het Process Communication Model ® (PCM)


PCM helpt je om effectief te (leren) communiceren met iedereen

Je leert zowel positief als negatief gedrag bij jezelf en anderen herkennen en krijgt concrete tools om hier op de juiste manier mee om te gaan.

Stress wordt beter beheersbaar, er ontstaan minder vaak misverstanden en de sfeer binnen je klas, team of in het gesprek verbetert zienderogen.


Weet jij wel hoe uniek jij bent!?

Jouw unieke profiel wordt weergegeven in jouw persoonlijkheidshuis, waarin de zes PCM-persoonlijkheidstypen hun eigen verdieping hebben.

Jouw persoonlijkheidshuis laat hiermee zien wat jouw voorkeursstijl is qua communicatie, wat jou motiveert en welk gedrag jij laat zien onder stress.

Op jouw begane grond ‘woont’ jouw basistype dat jouw voorkeur laat zien qua communicatiekanaal en perceptie (de ‘bril’ waarmee jij naar de wereld kijkt).

Alle andere verdiepingen kun je met behulp van jouw lift bereiken om daarmee aan te sluiten bij de voorkeurskanalen van jouw gesprekspartner(s).

Ontdek wat PCM voor jou kan betekenen

© Copyright 2020 YMY Re-Lated